Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 33 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 27 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 4.238 rapid tests και ανευρέθηκαν 750 θετικά (17.7%). Από τις 750 περιπτώσεις, οι 356 αφορούν άνδρες και οι 394 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 44,88 έτη.

Στις Σέρρες και συγκεκριμένα στο Κέντρο Υγείας Σερρών διενεργήθηκαν 93 rapid tests, με 21 θετικά (22.58%), που αφορούν σε 8 άνδρες και 13 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.