Ο Δήμος Σερρών και το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων διοργανώνουν δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη με διενέργεια μετρήσεων σακχάρου την Κυριακή 20 Νοεμβρίου, στην πλατεία Ελευθερίας, στις Σέρρες από τις 10.30 πμ μέχρι τη 1:00 μμ, σε συνεργασία με τη Λέσχη Λάιονς Σέρρες Στρυμονιάς.

 

Οι δωρεάν μετρήσεις θα διενεργηθούν με τη συμμετοχή της φυσιάτρου κυρίας Μαρίας Παπαδοπούλου και με την αρωγή νοσηλεύτριας.

 

Παράλληλα, θα διανεμηθεί ενημερωτικό  έντυπο σχετικά με τον διαβήτη.

 

Η συμμετοχή στην ανωτέρω δράση θα δώσει τη δυνατότητα στους εξεταζόμενους, εφόσον το επιθυμούν, να έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Σερρών.

 

Η εγγραφή στο ΚΕΠ Υγείας επιτρέπει τη  δωρεάν συμμετοχή  στις  προληπτικές εξετάσεις υγείας, που διενεργούνται περιοδικά από το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων του Δήμου Σερρών.

 

Η συγκεκριμένη δράση εμπίπτει στον πυλώνα δράσης ενάντια στον σακχαρώδη διαβήτη, ο οποίος είναι ο ένας από τους πέντε πυλώνες δράσεις των Lions παγκοσμίως.

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης του Σακχαρώδους Διαβήτη.

 

Η εν λόγω χρόνια ασθένεια κρίνεται σοβαρή λόγω των επιπλοκών της. Για αυτό η μόνη ασπίδα προστασίας αποτελεί η έγκαιρη διάγνωσή της,  με τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων και η ορθή ρύθμιση του Σακχαρώδους Διαβήτη, με στόχο την πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεών του.