Ο αθλητισμός, οι αθλοπαιδιές φέρνουν την χαρά και το χαμόγελο, θυμίζουν την ελευθερία μέσω της κίνησης, εν τέλει την ανθρώπινη υπόσταση.