Στο άκουσμα της ύπαρξης ενός… εκρηκτικού μηχανισμού μέσα στο αυτοκίνητό μας, η σκέψη όλων μας είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν πηγαίνει στο καλό.

Τουναντίον, η παρουσία ενός τέτοιου μηχανισμού και μάλιστα στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί… τρομακτική. Και λογικό.

Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος να τρομάζετε: Η περίπτωση του πυροτεχνικού μηχανισμού που τοποθετείται στους προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας είναι διαφορετική. Πολύ διαφορετική αν σκεφτεί κανείς ότι οι μηχανισμοί αυτοί βρίσκονται εκεί προκειμένου να περιορίσουν ή ακόμα και εκμηδενίσουν τις συνέπειες μιας σύγκρουσης.

Σε τι χρησιμεύουν;
Σύμφωνα με το Car and Motor, οι προεντατήρες βρίσκονται ενσωματωμένοι στις ζώνες ασφαλείας και ενεργοποιούνται μόνον σε περίπτωση σύγκρουσης.

Μόλις, λοιπόν, οι αισθητήρες του οχήματος «διαβάσουν» μια ισχυρή επιβράδυνση ή κάποια άλλα δεδομένα που να υποδηλώνουν σύγκρουση, τότε ο μηχανισμός του προεντατήρα ενεργοποιείται ώστε οι ζώνες ασφαλείας να σφίξουν το σώμα και να το συγκρατήσουν αποτελεσματικότερα.

Κατά αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι πιθανότητες ενός τραυματισμού καθώς το σώμα του οδηγού ή του συνοδηγού δεν κινδυνεύει να ολισθήσει από το κάθισμα.

Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις οι ζώνες ασφαλείας διαθέτουν μια επιπλέον λειτουργία, εκείνης του σταδιακού περιορισμού στην ασκούμενη πίεση, ώστε να αποτρέψει τον τραυματισμό που συνήθως προκαλείται από την πίεση του σώματος πάνω σε αυτήν τη μικρή αλλά σωτήρια λωρίδα συνθετικού υφάσματος.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι μετά από μια σύγκρουση και την ενεργοποίηση των προεταντήρων, ο πυροτεχνικός μηχανισμός θα πρέπει να αντικατασταθεί ώστε να ανακτήσουν τη λειτουργικότητά τους.

Εξαίρεση αποτελούν οι προεταντήρες, η ενεργοποίηση των οποίων γίνεται με μηχανικό και όχι με πυροτεχνικός μηχανισμό.

Τέλος ανάλογους μηχανισμούς συναντάμε και στους αερόσακους ενός οχήματος, οι οποίοι και εξασφαλίζουν την έγκαιρη ανάπτυξή τους.