Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών εντός οικοπεδικού χώρου επιχείρησης, στην Δ.Κ. Ροδόπολης του δήμου Σιντικής της Π.Ε. Σερρών, επιβλήθηκε σε άνδρα διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της  ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδόνίας- Π.Υ. Σερρών.