Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 175 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 63 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 10.081 rapid test και ανευρέθηκαν 1.333 θετικά (13.22%). Από τις 1.333 περιπτώσεις, οι 707 αφορούν άνδρες και οι 626 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 50,33 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
8 rapid tests, με 3 θετικά (37.5%), αφορούν σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 71 έτη.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
18 rapid tests, με 8 θετικά (44.44%), αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 66 έτη.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
16 rapid tests, με 2 θετικά (12.5%), αφορούν σε 2 άνδρες, με διάμεση ηλικία τα 86 έτη.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
115 rapid tests, με 23 θετικά (20%), αφορούν σε 16 άνδρες και 7 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
4 αρνητικά rapid tests.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
1 αρνητικό rapid test.