Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 169 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 65 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 10.175 rapid tests και ανευρέθηκαν 1.370 θετικά (13.46%). Από τις 1.370 περιπτώσεις, οι 668 αφορούν άνδρες και οι 702 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 52,14 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
11 rapid tests, με 3 θετικά (27.27%), αφορούν σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 72 έτη.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
9 rapid tests, με 2 θετικά (22.22%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 68 έτη.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
15 rapid tests, με 1 θετικό (6.67%), αφορά σε 1 γυναίκα ηλικίας 45 ετών.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
110 rapid tests, με 20 θετικά (18.18%), αφορούν σε 7 άνδρες και 13 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 60 έτη.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
3 rapid tests, με 2 θετικά (66.67%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 65 έτη.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
9 rapid tests, με 2 θετικά (22.22%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 70 έτη.