Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 27 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 22 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 3751 rapid test και ανευρέθηκαν 660 θετικά (17.6%). Από τις 660 περιπτώσεις, οι 345 αφορούν άνδρες και οι 315 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 44,77 έτη.

Στις Σέρρες και συγκεκριμένα στο Κέντρο Υγείας Σερρών διενεργήθηκαν 42 rapid test με 12 θετικά (28.57%) αφορούν σε 7 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.