Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 28 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 23 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 3.440 rapid tests και ανευρέθηκαν 649 θετικά (18.87%). Από τις 649 περιπτώσεις, οι 332 αφορούν άνδρες και οι 317 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 46.43 έτη.

Στις Σέρρες και συγκεκριμένα στο Κέντρο Υγείας Σερρών διενεργήθηκαν 47 rapid tests, με 9 θετικά (19.15%), αφορούν σε 4 άνδρες και 5 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 58 έτη.