Περισσότερες πληρφορίες στα link

https://www.car.gr/parts/view/332246987-aftermarket?fbclid=IwAR1Zd5OGct8oVN55VpoZmj3coYx2PufJLVVILVfEUtVvU-Q0KECdaiuTBx8

https://www.car.gr/classifieds/tractors/view/332268533-gewrgiko-kalliergites-riper?fbclid=IwAR02yQR2gzxgNunC_bT1OSUqXR1fzdfGfTjg6u2QfDIo1H-oBBToJ3yZp7o