Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων της 2ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADERCLLD και την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών,  την Τρίτη 12/3/2024 και ώρα 13:00 στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμανλής – Διοικητήριο θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενημέρωσης των δικαιούχων ιδιωτικών και δημόσιων έργων,  τα έργα των οποίων εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παραδοθούν στους δικαιούχους οι επιστολές ένταξης.

Συγκεκριμένα στην φάση αυτή εντάσσονται 10 πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα με συνολικό κόστος 1.704.048,090 € και δημόσια δαπάνη 1.445.352,19 €και 5 πράξεις δημόσιου χαρακτήρα με συνολικό κόστος και δημόσια δαπάνη  998.751,22 €

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος

LEADER / CLLD

 

 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών