Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εκλογής των μελών του Προεδρείου και της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας για το χρονικό διάστημα από 02-01-2024 έως 30-06-2026.

 

                                    ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου η κ. Ζωή Μαρίγκου.

Αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου  ο κ. Αθανάσιος Δάγκος.

Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου η κ. Παναγώτα (Γιώτα) Καβακίδου – Παρτάλη.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά μέλη παράταξης δημάρχου: 1. Αναστασία (Νατάσα) Χαλκίδου, 2. Χρυσοβαλάντης (Βαλάντης) Παπαγεωργίου, 3. Χρήστος Μπαλάσκας, 4. Ιωάννης Αβραμίδης.

Τακτικά μέλη από την παράταξη της μειοψηφίας : 1. Γεώργιος Κουτσάκης, 2. Δημήτριος Τζήκας.