Στις 375.000 ευρω θα ανέλθουν οι δαπάνες του δήμου Σερρών για το έτος 2024 .Για τις αντιμισθίες δημάρχου και αντιδημάρχων για την αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικων συμβούλων και για τα έξοδα κίνησης των προέδρων τοπικών συμβουλίων