Με απόφαση της αντιδημάρχου οικονομικής διαχείρισης , διαφάνειας και εξοικονόμησης πόρων ο δήμος Σερρών προχώρησε :

Στην δέσμευση πίστωσης ύψους 250.000 για την μισθοδοσία ειδικών συνεργατών και του γενικού γραμματέα  για το έτος 2024  .Οι 165.000,00 ευρώ αφορούν την μισθοδοσία και οι 85.000 ευρώ την κάλυψη των ασφαλιστικών  τους εισφορών…

πηγή: https://serresbomb.blogspot.com/2024/01/250000.html