Συνεδρίασε η δημοτική επιτροπή του δήμου Σερρών για την Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση βιομηχανοποιημένου κολυμβητικού κέντρου προπονητικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης η μελέτη με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση βιομηχανοποιημένου κολυμβητικού κέντρου προπονητικού χαρακτήρα», που υπογράφεται από τον
Γραμματέα του δήμου Αριστοκλή Αναστασιάδη, την δημοτική σύμβουλο
Δέσποινα Χατζηγαβριήλ και την κ Βασιλική Τσιρίκα έγινε

 δωρεάν  προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή της εν λόγω πρότασης.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

πηγή: https://serresbomb.blogspot.com/2024/04/blog-post_89.html