• Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΠΡΟΣ:

 

  • Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σερρών

2.Τον κ.ΔΙΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Αντιδήμαρχο “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ”

και   κατά τόπον Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Σερρών

  • Ενταύθα

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 89 του Νόμου 4555/2018 “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”

  • σας καλούμε

 

σε Τακτική Μικτή Συνεδρίαση, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Καταστήματος του Δημαρχείου Σερρών, την 21-11-2022 και ώρα  20:00 με θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο Πάρκο Ειρήνης στην περιοχή Παλαιά Σφαγεία.

 

2ο ΘΕΜΑ: Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου «Εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Νίκαιας Εργατικών Κατοικιών».