Πέμπτη  10-11-2022, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ανακλήσεις αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση αναμορφώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ  2ο:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (53η), που αφορά την «Αποδοχή Χρηματοδότησης ποσού 133.089,12 € χωρίς Φ.Π.Α και 165.030,51€ με Φ.Π.Α για την υλοποίηση του έργου ¨Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Σερρών» .

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:

Α)  για το πρώτο θέμα προκειμένου να γίνει εκ νέου η έγκριση των αναμορφώσεων του προϋπολογισμού  που είναι αναγκαίες για την άμεση και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και

Β) για το δεύτερο θέμα  λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας του.

Ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης καθορίζεται από τις 10:00 έως τις 11:30 αντίστοιχα