Δεν έχει καλυφθεί μέχρι στιγμής η θέση του γραφείου τύπου στο δήμο Σερρών και δεν γνωρίζουμε ποιος συντάσσει τα δελτία τύπου που καθημερινά αποστέλλονται από τον δήμο και αφορούν τις συναντήσεις που έχει η δήμαρχος. Καλό είναι μέχρι να καλυφθεί η θέση να δώσουν στον προσωρινά υπεύθυνο σύνταξης των δελτίων τύπου. δώρο ένα Βιβλίο Γραμματικής & ένα Συντακτικού Ελληνικής Γλώσσας.

Το γιατί αν κάνουν το κόπο να διαβάσουν ξανά τα δελτία τύπου, θα αντιληφθούν γιατί είναι απαραίτητα τα δυο βιβλία.

Πηγή: serresbomb.blogspot.com