Δήμος Σερρών: Ξεκινά επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για άνεργους επιστήμονες

 

Το έργο «Συμβουλευτικής – Κατάρτισης και Πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων» σε 100 ωφελούμενους – άνεργους επιστήμονες, το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Σερρών παρουσίασε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας Σωτηρία Πάνου – Αναστασιάδου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα, Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022.

Το έργο στοχεύει στην ενθάρρυνση της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας σε σύγχρονους τομείς οικονομικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων(στοχευμένες δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής) ανέργων επιστημόνων στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Σερρών, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας Σωτηρία Πάνου – Αναστασιάδου η ενέργεια αφορά στην υλοποίηση τεσσάρων προγραμμάτων κατάρτισης:

-Προστασία προσωπικών δεδομένων

-Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές

-Τεχνικός προγραμματισμός έξυπνων κτιρίων

-Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης στο οποίο θα ενταχθεί ο κάθε ωφελούμενος θα προκύψει κατά την 1η συνεδρία συμβουλευτικής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι επιστήμονες, κάτοικοι του Δήμου Σερρών, οι οποίοι πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 

-Είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Σερρών, δηλαδή του Δήμου Σερρών

-Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

-Είναι τουλάχιστον απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των εξής κριτηρίων: εκπαιδευτικό επίπεδο, εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο κατάρτισης, εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο, ετήσιο εισόδημα, ευπαθή κοινωνικά ομάδα.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Η κυρία Σωτηρία Πάνου – Αναστασιάδου κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής και δικαιολογητικά μέχρι τις 21 Νοεμβρίου στο Κέντρο Κοινότητας Σερρών, Μεραρχίας 36, Διοικητήριο, γραφεία 117 και 125.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, με την παρακάτω σειρά, είναι:

 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας
 4. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
 5. Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας
 6. Αποδεικτικό ανανέωσης κάρτα ανεργίας
 7. Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης
 8. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος Ε1 για το φορολογικό έτος 2021
 9. Απόφαση Κ.Ε.Π.Α. ίδιου (εάν υπάρχει)
 10. Εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο (Δικηγορικός Σύλλογος, ΤΕΕ, ΟΕΕ, κλπ.)(εφόσον υπάρχει)
 11. Εργασιακή Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο κατάρτισης (εφόσον υπάρχει)
 12. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι: Δεν είμαι μαθητής/τρια, σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια, και τα στοιχεία και τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι αληθή
 13. IBAN Τραπεζικού λογαριασμού (πρώτος δικαιούχος)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αναλυτικές πληροφορίες στο σύνδεσμο: www.serres.gr