Μάθε όλα όσα θέλεις να ξέρεις στη συνέχεια…

Κεντρική πλατεία Αγίου Πνεύματος . Σάββατο 16 Μαρτλιου 7.00μμ
Άφθονο ντόπιο κρασί…
Γλέντι με την ζυγιά του Ηλία Δημάνου…