Ενώ έχουν καταργηθεί οι ενδιάμεσες εκπτώσεις βάσει του Νόμου 4965/2022,δημιουργήθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα με το άνοιγμα της συγκεκριμένης Κυριακής 6 Νοεμβρίου. Εμείς εμμένουμε στην αρχική απόφαση μας ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογητική ή νομική βάση για το άνοιγμα των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, που πλέον με καταργημένο τον θεσμό των ενδιάμεσων εκπτώσεων, είναι μια Κυριακή όπως όλες οι υπόλοιπες.

Προτείνουμε στον εμπορικό κόσμο του Νομού Σερρών να κρατήσει τα καταστήματα κλειστά.

Η Πρόεδρος του
Εμπορικού Συλλόγου
Ν.Σερρών