Την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 172 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 63 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 10779 rapid test και ανευρέθηκαν 1409 θετικά (13.04%). Από τις 1409 περιπτώσεις, οι 698 αφορούν άνδρες και οι 711 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 50,71 έτη.

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
11 rapid test με 4 θετικά (36.36%) αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
15 rapid test με 2 θετικά (13.33%) αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 44 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
25 rapid test με 4 θετικά (16%) αφορούν σε 4 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 57 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
112 rapid test με 15 θετικά (13.39%) αφορούν σε 8 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 58 έτη

= ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
7 rapid test με 1 θετικό (14.29%) αφορά σε 1 γυναίκα ηλικίας 50 ετών

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
8 rapid test με 1 θετικό (12.5%) αφορά σε 1 άνδρα ηλικίας 52 ετών