Γίνε κι εσύ μέλος της εκπαιδευτικής οικογένειας του

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

 

Το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ επιθυμεί να προσλάβει

(α) έναν (1) εκπαιδευτικό ειδικότητας ΠΕ03 (Μαθηματικό)

(β) έναν (1) εκπαιδευτικό ειδικότητας ΠΕ04.01 (Φυσικό)

Τα κριτήρια επιλογής είναι:

  • Προϋπηρεσία στη διδασκαλία του μαθήματος σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου
  • Ευχέρεια στη χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδραστικού πίνακα
  • Για την θέση της ειδικότητας ΠΕ04.01 προσμετράται η δυνατότητα διδασκαλίας και του μαθήματος της Χημείας.

Η ταυτόχρονη απασχόληση σε άλλη εργασία παρεμφερή ή όχι (ιδιαίτερο μάθημα, φροντιστήριο) δεν αποτελεί κώλυμα  – σύμφωνα με το νέο νόμο – για τη  συνεργασία μας.

Η εργασία στο ιδιωτικό σχολείο προσμετράται ως προϋπηρεσία στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και σαν προϋπηρεσία στον μόνιμο διορισμό των εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε αποστείλετε βιογραφικό στη διεύθυνση [email protected].

Με εκτίμηση

Η Διοίκηση