-Τήν Κυριακή 14 Ἀπριλίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στὴν θ. Λειτουργία, πού θὰ τελεσθεῖ στόν ἱερό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Εὐκαρπίας.

– Ποιμαντικῶς ἀποβλέπουσα ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, στόν ἁγιασμό, τήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν καί μάλιστα κατά τήν ψυχοσωτήριο αὐτήν περίοδο τῆς ἁγίας καί μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μέ τιμή, εὐλαβικό σεβασμό, ἀλλά καί βαθειά κατάνυξη, θά ὑποδεχθεῖ τήν τιμία Κάρα τῆς Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, ἐρχόμενη ἀπό τήν παλαιοτάτη ἱερά Μονή Μεγ. Σπηλαίου Καλαβρύτων, τήν Κυριακή 14 Ἀπριλίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευ­μα, στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Σερρῶν. Ἡ τιμία Κάρα θά εὑρίσκεται στόν ὡς εἴρηται ἱερό Ναό ἕως τήν Πέμπτη 18 Ἀπριλί­ου, ὅπου καθημερινῶς θά τελοῦνται ἱερές ἀκολουθίες, πρός ἁγιασμό καί πνευματική ἐνίσχυση τῶν πιστῶν.

-Ἀκολούθως, στίς 7:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν Ε’ Κατανυκτικό Ἑσπερινό τῆς ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Σερρῶν. Προσκεκλημένος ὁμιλητής εἶναι ὁ πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐσέβιος Σπανός, Ἡγούμενος τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Λαύρας, ὁ ὁποῖος θά ὁμιλήσει μέ θέμα: «Ἡ πίστη ὡς λυτρωτικὸ μέσο γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου».