Συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν το Σωματείο και ιδιαίτερα η στέγαση της Ένωσης σε χώρο έξωθεν του στρατοπέδου προκειμένου να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες περαιτέρω δραστηριοποίησης για την εκπλήρωση των θεσμικών σκοπών της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.

Επιπρόσθετα, τέθηκαν θέματα εθιμοτυπίας, σειράς προβαδίσματος εορτών και διάθεσης αιθουσών του Δήμου για εκδηλώσεις της ΕΣΠΕΕΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. θα ευρίσκεται σε αναμονή των διαλαμβανομένων που τέθηκαν στη συνάντηση με την κα Δήμαρχο.