Η έκτη στη σειρά δράση της Εθελοντικής Δράσης Κτηνιάτρων Ελλάδος (Ε.Δ.Κ.Ε.) στον Δήμο Εμμανουήλ Παππά πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και την Κυριακή 15 & 16 Οκτωβρίου. Αποπαρασιτώθηκαν, εμβολιάστηκαν, στειρώθηκαν και σημάνθηκαν ηλεκτρονικά συνολικά 89 ζώα, 51 γάτες και 38 σκύλοι από μια εξαιρετική ομάδα κτηνιάτρων.

Ευχαριστούμε θερμά τους εθελοντές και φίλους μας πλέον κτηνιάτρους της Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδος (Ε.Δ.Κ.Ε.) τους εθελοντές που βοήθησαν με κάθε τρόπο, την Κοινότητα του Εμμανουήλ Παππά και τον Πρόεδρο κ. Πάνου για την φιλοξενία, τον Δήμος Εμμανουήλ Παππά, την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για την οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη της δράσης.