Την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 και ώρα 11 π.μ. οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου
και Α΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Σερρών θα παρακολουθήσουν μια
ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Εθισμός στο Διαδίκτυο και στα
Ναρκωτικά». Πρόκειται για μια ενημερωτική δράση που συνδιοργανώνουν
η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Σερρών και η Αστυνομική
Διεύθυνση Σερρών με ομιλητές τους κ.κ. Κοφίτσα Βάιο, Εκπαιδευτικό
Πληροφορικής και Τσουκαλά Πρόδρομο, Αστυνομικό.
Εκ μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας του Μουσικού Σχολείου Σερρών
Η Διευθύντρια
Δρ. Χρυσάνθη Παλάζη