Η Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας- Θράκης του ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της περιοχής Σερρών, που εδρεύει στο Δήμο Σερρών.

Συγκεκριμένα, ζητείται ένα άτομο, με ειδικότητα ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ1/Α), ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 8 μήνες.
Η κατάθεση αιτήσεων ξεκινά από 13/04/2024 και θα διαρκέσει έως 22/04/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ 1/2024 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ , Προύσσης 2Α ,Τ.Κ. 62124, ΣΕΡΡΕΣ, υπόψη κ. Ζαχαρά Σταματία και κ. Παρίση Πασχαλία (τηλ. επικοινωνίας: 23210-98342 ή 23210-98343).