Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

μεταξύ άλλων τόνισε:

Η προστασία των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία αποβλέπει στο να διασφαλιστεί ο σεβασμός της αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας, αλλά και της ελευθερίας των ατομικών επιλογών, για την πλήρη συμμετοχή και ένταξή τους στην κοινωνία.

Ο σεβασμός της διαφοράς και η αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες, η ισότητα των ευκαιριών, η προσβασιμότητα, καθώς και ο σεβασμός των εξελισσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρίες και του δικαιώματός τους να διατηρήσουν την ταυτότητά τους είναι κατά μια έννοια δείκτες του πολιτισμού της κοινωνίας μας.

Ήδη, για αυτό το ζήτημα, έχουν αναληφθεί πολλές πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση.

Η θεσμοθέτηση από πέρυσι στη Βουλή του προσωπικού βοηθού, είναι ένα σημαντικό βήμα που στοχεύει στην αυτόνομη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, τη αποϊδρυματοποίησή τους και την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής για τα ίδια τα άτομα και τις οικογένειες τους.

Ακόμη, με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για ΑμεΑ, υιοθετήθηκαν στοχευμένες πολιτικές και μέτρα για τη θεσμική προστασία των ατόμων με αναπηρία, όπως η θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής κάρτας αναπηρίας για περισσότερες και μεγαλύτερες υπηρεσίες, η βελτίωση της πρόσβασης σε όλες τις δομές υγείας και αποθεραπείας, η παροχή κινήτρων για απασχόληση και η εξασφάλιση πρόσβασης σε πάσης φύσεως τουριστικά καταλύματα, παραλίες, αρχαιολογικούς χώρους, και ιστορικά μνημεία.

Επιπλέον, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη θέσπιση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας είχε αναγνωρίσει την ανάγκη κάλυψης των αναγκών όλων εκείνων των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας λόγω αναπηρίας.

Έτσι λοιπόν το παρόν νομοσχέδιο και ειδικά τα παραρτήματά του, έρχεται να συμπληρώσει όλες τις προηγούμενες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και μόλις σας παρέθεσα, με σκοπό τη διευκόλυνση των συνανθρώπων μας με αναπηρία. Σε αυτά περιλαμβάνεται σχεδόν μία εξαντλητική λίστα των απαιτήσεων που πρέπει πλέον να πληρούν όλες εκείνες οι επιχειρήσεις που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες.

Εκεί που θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο είναι στο πρόβλημα της προσβασιμότητας των υποδομών, ένα πρόβλημα που χρονίως αντιμετωπίζουμε και δεν χρειάζεται να είμαστε μόνιμοι κάτοικοι της Αθήνας ή κάποιων άλλων μεγάλων πόλεων που αντιμετωπίζουν παρόμοιο θέμα για να το αντιληφθούμε.

Εκεί νομίζω πρέπει να δώσουμε λίγο μεγαλύτερο βάρος γιατί πρόκειται για τη φυσική κίνηση του ανθρώπου μέσα στο χώρο.

Διάβασα επίσης τις παρατηρήσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία  η οποία προτείνει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και κατηγοριών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπως και υπηρεσίες τουρισμού.

Για παράδειγμα, κατά τη χρήση υπολογιστή από άτομα με αναπηρία που κάνουν χρήση υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης ή τουρισμού, να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι χρήσης τους ώστε άνθρωποι με προβλήματα όρασης να μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικά διαμορφωμένα πληκτρολόγια με βάση την αφή, ή να έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν την αντίθεση στις εικόνες, να τις μεγεθύνουν ή να υπάρχουν όπου γίνεται, φωνητικές οδηγίες. Αντίστοιχα, στους συνανθρώπους μας με προβλήματα ακοής, που χρησιμοποιούν τερματικά αυτοεξυπηρέτησης με φωνητικές οδηγίες, να υπάρχουν επίσης οδηγίες με τη μορφή κειμένου ή εικόνων ώστε να μην αποκλείονται από τη χρήση τους. Επίσης, άτομα χωρίς φωνητική ικανότητα που κάνουν χρήση υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται ομιλία, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας.

Κατά τα άλλα, ένα πρόβλημα που διαβλέπω να εκδηλώνεται είναι το κόστος εξασφάλισης των απαιτήσεων που τίθενται από το νόμο. Από την άλλη πλευρά, κάποια πράγματα πρέπει κάποια στιγμή να γίνονται. Ίσως η εξασφάλιση μεγαλύτερης χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια να ήταν μια κάποια λύση. Και εδώ η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πέρα όμως  από τη διασφάλιση βασικών δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρίες, οφείλουμε ως Κράτος και ως πολίτες να ευαισθητοποιήσουμε  την κοινωνία καταπολεμώντας άδικα στερεότυπα,  προκαταλήψεις και επιβλαβείς πρακτικές που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βασίζονται στο φύλο και την ηλικία. Οφείλουμε να προάγουμε την αναγνώριση των δεξιοτήτων, προσόντων και ικανοτήτων των ατόμων με αναπηρίες και να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.