Στη Β. Μακεδονία έχουν εντοπισθεί από την αρχή της χρονιάς 28 εστίες σε κατοικίδιους χοίρους και 7 εστίες σε αγριόχοιρους
Μία πρωτογενή εστία Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) σε αγριόχοιρο στη Βόρεια Μακεδονία στην περιοχή Novo Selo κοντά στα σύνορα με τη χώρα μας εντόπισε το σύστημα ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στη Βόρεια Μακεδονία έχουν εντοπισθεί από 01.01.2022 έως 16.11.2022, 28 εστίες σε κατοικίδιους χοίρους και 7 εστίες σε αγριόχοιρους.

 

Σύμφωνα με το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του ΥπΑΑΤ, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της ΑΠΧ στην Ελλάδα και να αποφευχθεί μια επιζωοτία, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και ιδιαίτερα στις κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων στα σύνορα της ψώρας με τη Βόρεια Μακεδονία (Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Σερρών) στην πιστή εφαρμογή λων των ενδεικνυόμενων μέτρων στα σημεία εισόδου στη χώρα.