Στην επιστολή του, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα Romfea.gr, ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου γράφει μεταξύ άλλων ότι:

«Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,

Εἴδαμε τήν ἀπρέπεια τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ Βρετανοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Σούνακ στό πρόσωπό σας καί δέν θέλουμε νά σχολιάσουμε τά ὅσα ὁ Ἑλληνικός, ὁ Βρετανικός καί ὁ διεθνής τύπος γράφουν γιά τό πρόσωπό του καί τήν ἄσχημη συμπεριφορά του. Συμφωνοῦμε σέ ὅλα καί ἐπαυξάνουμε στά ὅσα ἐγράφησαν καί στά ὅσα δηλώνουν εὐθαρσῶς οἱ ἐπικεφαλῆς ὅλων τῶν πολιτικῶν μας κομμάτων.

Τά ὅσα διαδραματίστηκαν μέ τήν ἀκύρωση τοῦ προγραμματισμένου ραντεβοῦ σας καί τήν ἀπόσυρση τῆς βρετανικῆς φρουρᾶς φύλαξής Σας, φύλαξης ἑνός Πρωθυπουργοῦ, μᾶς κάνουν ἔξω φρενῶν καί εἶναι πάνω ἀπό κάθε ὅριο εὐπρέπειας καί ἀξιοπρέπειας.

Κάποτε πρέπει νά καταλάβουν «οἱ φίλοι μας» Ἄγγλοι ὅτι δέν διοικοῦν ὅλο τόν κόσμο, καί ἐμεῖς θά τούς τό δείξουμε μέ κάθε τρόπο ὅτι δέν τούς πᾶμε πλέον καί εὐθαρσῶς νά τούς ποῦμε: Ὡς ἐδώ. Φτάνει ἡ κοροϊδία καί ἡ ἐκμετάλλευση. Πέρασε ἠ ἐποχή τῆς ἀποικιοκρατίας. Θέλουμε πίσω αὐτά πού μᾶς ἀνήκουν. Τά γλυπτά μας, τίς ἀρχαιότητές μας, τούς θησαυρούς μας. Δέν μποροῦν καί δέν τούς ἐπιτρέπουμε νά κάνουν μνημόσυνο μέ ξένα κόλλυβα.

Ἐγώ κ. Πρωθυπουργέ ἔζησα τήν Ἀγγλική Ἀποικιοκρατία στήν Κύπρο μέχρι καί τά 20 μου χρόνια καί γνωρίζω καλά τίς ἀπόψεις τῆς κοινῆς γνώμης στήν πατρίδα μου καί γιά τόν ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ καί τῆς συνθήκης Ζυρίχης-Λονδίνου καί γιά τά γεγονότα τοῦ ’63 ἀλλά κυρίως τό βρώμικο παιχνίδι πού ἔπαιξαν τό ’74 μέ τήν Τουρκία καί τήν καταστροφή τῆς μισῆς μας πατρίδας.

Ἔζησα ἀκόμη δύο χρόνια στό Λονδίνο τήν περίοδο τοῦ 1982 καί γνωρίζω πολύ καλά τί δουλειά προσφέρουν οἱ Ἕλληνες καί οἱ Κύπριοι στήν Ἀγγλία μέ τόν κόπο καί τόν τίμιο ἰδρώτα τους καί πόσο πολύ προκόβουν ὥστε νά ἀποτελοῦν δυναμική κοινότητα σ’ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς τους καί ἀκόμη τό πόσο οἱ χιλιάδες τῶν Ἑλλήνων ἐκεῖ ἐπηρεάζουν τά πράγματα καί στήν πολιτική καί τήν κοινωνική ζωή σεβόμενοι τήν χώρα πού τούς φιλοξενεῖ. Καί αὐτά δέν εἶναι ὑπερβολές. Ἀπό τούς ἐφοπλιστές μέχρι τόν τελευταῖο ἐργάτη.

Γι’ αὐτό κ. Πρωθυπουργέ, εὐθαρσῶς σᾶς προτείνω: Καλέστε πάραυτα τώρα πού γυρίσατε στήν Ἀθήνα τόν Βρετανό Πρέσβυ καί διαμαρτυρηθεῖτε ἐντονότατα.

Ἐν ἀναγκη ἀπελάστε τον. Θά δεῖτε πόσο θά τούς κοστίσει. Καί μή φοβᾶστε ὅτι θά χάσουμε τόν «καλό βρετανικό τουρισμό» τοῦ καλοκαιριοῦ.

Τό ξεσάλωμα πού ρίχνουν στήν πατρίδα μας δέν τό ξεχνοῦν καί θά ἔρχονται καί στή Ζάκυνθο καί στίς Κυκλάδες. Ἀπό ἐμπορικές σχέσεις αὐτοί προτιμοῦν τήν Τουρκία καί τό ξέρετε.

Μή φοβᾶστε λοιπόν, εἴμαστε μέ τό μέρος σας. Καί θά βάλουμε ὅλοι πλάτη καί θά βοηθήσουμε.

Καί δεύτερον, ἐπιτρέψατέ μου, νά ἀπευθυνθῶ στούς Ἕλληνες μόνιμους κατοίκους τοῦ Ἠνωμένου Βασιλείου καί νά τούς πῶ: Καταψηφίσατε τόν Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Σούνακ καί στεῖλτε τον στά πανάκριβα σπίτια του. Στόν χρυσό του θρόνο νά ἀπολαμβάνει τίς ἀποτυχίες του καί τόν πλοῦτο του. Τέτοιος πού εἶναι, αὐτά καί τοῦ ἀξίζουν. Νομίζω ὅτι ἀντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη δύναμη ἔχει ἡ ψήφος σας.

Ἀγαπητέ κ. Πρωθυπουργέ,

Ἀγαπητοί Ἕλληνες τῆς Μ. Βρετανίας,

Εἴμεθα πολύ θυμωμένοι. Διαχρονικά ἑνώνουμε τή φωνή μας μέ ἐκείνη τῆς ἀξέχαστης Μελίνας Μερκούρη καί ζητοῦμε ἐδώ καί τώρα τά γλυπτά τοῦ Παρθενώνα καί ὅλες οἱ ἀρχαιότητές μας νά ἐπιστραφοῦν στήν πατρίδα μας στό ὑπερσύγχρονο Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης.

Εἶναι κλοπιμαῖα καί ὁ κλέφτης τιμωρεῖται ὅπως καί οἱ κλεπταποδόχοι. Δέν μᾶς ἀρκεῖ ὅτι σᾶς ἐδικαίωσαν ὅλοι καί δικαίως τό ἔπραξαν. Θέλουμε καί πιό δυναμικές ἐνέργειες».

Πηγή: Romfea.gr