Τον κίνδυνο να σημειωθούν ελλείψεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα και στα κρέατα τους πρώτους μήνες της νέας χρονιάς επισημαίνουν οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος παραγωγής.