Την Τετάρτη στις 9 Νοεμβρίου θα συμμετάσχει η ΟΕΒΕΣΣ στην Πανεθνική ημέρα Κινητοποίησης που εξήγγειλε η ΓΣΕΒΕΕ και καλεί όλους τους επαγγελματίες να δώσουν το παρών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί μπροστά στο Εργατικό Κέντρο Σερρών στις 11.00 το πρωί.

Η ραγδαία αύξηση, ιδίως των τιμών ενέργειας, σε συνδυασμό με τη συσσώρευση  υποχρεώσεων λόγω της πανδημίας έχει οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο σημαντικό αριθμό  μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων-ελεύθερων επαγγελματιών.  Κάτω από αυτές τις συνθήκες η λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων  καθίσταται αναγκαία για τη βιωσιμότητα τους.

Τα μέχρι τώρα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση έναντι της καλπάζουσας ακρίβειας δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Η λογική των οριζόντων επιδοτήσεων ουσιαστικά  προσφέρει πόρους σε ελάχιστες μεγάλες επιχειρήσεις που έτσι μπορούν να αυξάνουν τις τιμές  τους και να διατηρούν τα κέρδη τους. Από την άλλη μεριά είναι προφανές ότι η κυβέρνηση  έχει εγκαταλείψει όσους βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη, όπως είναι οι χιλιάδες μικρές και  πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΟΕΒΕΣΣ, με απόφαση του Προεδρείου της που συνεδρίασε την Δευτέρα  24/10/22, αποφάσισε να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις που έχουν καθοριστεί για την  Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2022, από κοινού με το Εργατικό Κέντρο Σερρών, τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού &  Δημοσίου Τομέα και τους επαγγελματίες των Σερρών, ώστε να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα έναντι της ακρίβειας και της  υπερχρέωσης.