ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες  3-11-2022

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                      ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.38517

ΤΗΛ. 23213/50113                                                          

Αριθμ. Προσκ. 17

 

  • Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

  • Ενταύθα

Έχοντας υπόψη

 

– τις διατάξεις της παρ.1,3,6 και 7 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Κλεισθένης Ι»,

–  την υπ΄αριθμ. 374/ 39135/30-5-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

-τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022τεύχος Α΄) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Σας προσκαλούμε στην 17η τακτική μεικτή συνεδρίαση ( δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη)   της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 13:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων,  στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: «Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην ιδιοκτήτρια εταιρία καταστήματος ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  επί του πεζοδρομίου της οδού Μεραρχίας αρ.44-46».

2ο ΘΕΜΑ:« Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στον κ. Μπετσόλι Σωτήρη του Φώτη ιδιοκτήτη καταστήματος με την επωνυμία «—-»  επί της οδού Εμμ. Ανδρόνικου αρ.24».

 3ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 10,στις Σέρρες για την λειτουργία της επιχείρησης επαγγελματικού εργαστηρίου αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής «Αφοί Μπαμπάτση Ο.Ε.».

4ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθμό. 3557,3558,3559 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Σερρών, σε υφιστάμενη αγροτική οδό για την έκδοση οικοδομικής άδειας προσθήκης κατ’ επέκταση βουστασίου».

5ο ΘΕΜΑ:« Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ αριθμ. 1211 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών, σε υφιστάμενη αγροτική οδό για την έκδοση άδειας δόμησης για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ».

6ο  ΘΕΜΑ: « Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 509 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών, σε υφιστάμενη δημοτική οδό  για την έκδοση άδειας λειτουργίας για μονάδα παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων και τυποποίησης χημικών προϊόντων ».

7ο ΘΕΜΑ:« Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή νέου τμήματος καταθλιπτικού χαμηλής στη διαδρομή πηγές Αγ. Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου».

8ο ΘΕΜΑ:« Θεσμοθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Εθν. Αντίστασης 55-57».

9ο ΘΕΜΑ:« Θεσμοθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Μ. Αλεξάνδρου με Αγ. Σοφίας».

10ο ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση θεσμοθέτησης ιδιωτικού χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Μιαούλη ως προς τον αριθμό οχήματος».

11ο ΘΕΜΑΤροποποίηση απόφασης θεσμοθέτησης ιδιωτικού χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ».

12ο ΘΕΜΑ: «Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησίες εντός του Κεντρικού Πάρκου Σερρών σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων».

13ο ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σερρών, Δήμου Σερρών ως προς τον χαρακτηρισμό χώρου με στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Α.(ΚΑΕΚ 441212726005) ως «Χώρου Πολιτιστικών Λειτουργιών-Κέντρο Νέων» στην περιοχή «Χίλια Δένδρα» του Δήμου Σερρών».

14ο ΘΕΜΑ: « Βεβαίωση πολεοδομικής αναγκαιότητας για την επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων σε ιδιοκτησίες εντός του Κεντρικού Πάρκου Σερρών και έγκριση υποβολής αιτήματος για τη χρηματοδότηση του Δήμου Σερρών από το Πράσινο Ταμείο για την απαλλοτρίωση των αναφερόμενων ιδιοκτησιών».

15ο ΘΕΜΑ:« Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων σε παιδιά έως 25 ετών».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡOΠΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   ΖΩΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΝΑΚΗΣ