Πέμπτη   01-06-2023, και ώρα 19.00μμ με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Αντικατάσταση και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (ΚΕ.ΔΗ.Σ.).

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Α.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Αντικατάσταση Προέδρου της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Δήμου Σερρών, εικαστικών έργων – προμηθειών και ορισμός νέου

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Α.

 

ΘΕΜΑ 3ο  Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ»(ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Α.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Α.

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα  καθώς μετά την διαγραφή της κα. Παλάζη – Τσοζατζίδη Χρυσάνθης από τη Δημοτική Παράταξη της πλειοψηφίας προκύπτει άμεση ανάγκη αντικατάστασής της από τα όργανα στα οποία μετείχε με την ιδιότητα της Δημοτικής Συμβούλου της παράταξης αυτής, ώστε να επιτευχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των οργάνων αυτών. Ειδικότερα ως προς την ΚΕ.ΔΗ.Σ. συντρέχουν επείγουσες ανάγκες για την λήψη αποφάσεων και την διοργάνωση εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί.