Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 160 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 65 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 10948 rapid test και ανευρέθηκαν 1489 θετικά (13.6%). Από τις 1489 περιπτώσεις, οι 719 αφορούν άνδρες και οι 770 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 51.39 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
15 rapid test με 3 θετικά (20%) αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
29 rapid test με 8 θετικά (27.59%) αφορούν σε 2 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
26 rapid test με 4 θετικά (15.38%) αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 69 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
87 rapid test με 12 θετικά (13.79%) αφορούν σε 6 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 63 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
5 rapid test με 1 θετικό (20%) αφορά σε 1 γυναίκα 62 ετών

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
3 αρνητικά rapid test