Σέρρες: Αυτά είναι τα εφημερεύοντα φαρμακεία στις Σέρρες

ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ώρες λειτουργίας
08:00 – 14:30 και 17:30 – 8:00 την άλλη μέρα
ΒΡΥΖΩΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Ώρες λειτουργίας
08:00 – 21:00