Αυτά είναι τα φαρμακεία που εφημερεύουν σήμερα στις Σέρρες. ΔΙΜΗΖΑ ΦΙΛΙΤΣΑ
Ώρες λειτουργίας
08:00 – 14:30 και 17:30 – 8:00 την άλλη μέρα
ΦΕΡΧΑΤΟΓΛΟΥ ΘΕΟΓΕΝΗΣ
Ώρες λειτουργίας
08:00 – 21:00