Σέρρες: Τα φαρμακεία των Σερρών που εφημερεύουν σήμερα- ΔΙΜΗΖΑ ΦΙΛΙΤΣΑ
Ώρες λειτουργίας
08:00 – 14:30 και 17:30 – 8:00 την άλλη μέρα
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΖΑΠΡΟΥΔΗ AΓΟΡΑΣΤΗ
Ώρες λειτουργίας
08:00 – 21:00