Την ανάγκη κατάργησης της άδικης εισφοράς του Ν. 128/75 που υποχρεώνονται να πληρώνουν οι δανειολήπτες εδώ και δεκαετίες, επεσήμανε με σχετική ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο βουλευτής Σερρών Θεόφιλος Λεονταρίδης. Λόγω της εισφοράς αυτής, τα επιχειρηματικά δάνεια επιβαρύνονται με 0,6% πρόσθετο επιτόκιο και τα στεγαστικά με 0,12%.

Όπως τονίζει στην ερώτησή του ο βουλευτής, ενώ ο σκοπός που θεσπίστηκε η εισφορά του νόμου αυτού έχει εκλείψει εδώ και δεκαετίες, οι πάσης φύσεως δανειολήπτες εξακολουθούν αδίκως να υποχρεώνονται να πληρώσουν επιπλέον τόκο στα δάνειά τους. Υπογράμμισε δε, ότι μόνο εν μέρει εξακολουθεί να υφίσταται σκοπός της εισφοράς αυτής, συγκεκριμένα για την επιδότηση πληγέντων από φυσικές καταστροφές και έκτακτα γεγονότα.

Ο κ. Λεονταρίδης, κάλεσε τον αρμόδιο υπουργό να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάργησης της άδικης αυτής εισφοράς προς όφελος των δοκιμαζόμενων, από τις συνεχείς αυξήσεις των επιτοκίων, δανειοληπτών.