Από τη Μηδική Σερρών Α.Ε. ζητούνται για εργασία:

 

-Χειριστής θεριζοαλωνιστικής μηχανής ή λοιπών συλλεκτικών μηχανών αγροτικών προϊόντων (με άδεια)

-Χειριστές γραμμής παραγωγής με σπουδές μηχανολογίας ή/και ηλεκτρολογίας

-Υπάλληλος καθαριότητας ηλικίας έως 38 ετών

Πληροφορίες στο τηλ. 2321818283 ή μέσω mail[email protected]