19 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

ΘΕΜΑ   1ο:  Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού έτους 2023 κληροδ. “Ι. Αποστολίδη”

                   Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπάρμπα Μαγδαληνή

 

 

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού έτους 2023 κληροδ. “Μητσάκου Εμφιετζόγλου Κατίνας, χας. Λυκούργου”

       Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπάρμπα Μαγδαληνή

 

 

ΘΕΜΑ  3ο:  Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 (15η),    για την ενίσχυση κωδικών εξόδων της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.

                     Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπάρμπα Μαγδαληνή

 

ΘΕΜΑ   4ο:   Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 (16η), για  την ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές.

                  Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπάρμπα Μαγδαληνή

 

 

ΘΕΜΑ 5ο  Έγκριση Απολογισμού της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης  ( Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. )  Δήμου Σερρών, έτους 2023

Εισηγήτρια: Η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα. Καρασουλτάνη – Σιάκκα Χρυσούλα

 

 

ΘΕΜΑ 6ο:    Έγκριση 1ης παράτασης του έργου «Εκτεταμένες Παρεμβάσεις σε σχολικά κτήρια του Δήμου Σερρών»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γάτσιος Αθανάσιος

 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο:   Έγκριση δαπανών έκτακτης χρηματοδότησης για την υλοποίηση και οργάνωση μέρους εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του θεσμού «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2024»

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα. Πανταζή Βασιλική.

 

 

ΘΕΜΑ 8ο:   Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2023, για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού, έτους 2023.

                  Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπάρμπα Μαγδαληνή

 

 

ΘΕΜΑ 9ο:       Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου

                 Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπάρμπα Μαγδαληνή

 

 

ΘΕΜΑ 10ο:   Λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ή με δημοπρασία, μίσθωση τμήματος του υπ’ αρ. 895Γ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών με σκοπό την καλλιέργεια ελαιόδεντρων

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπάρμπα Μαγδαληνή

 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση χορήγησης αδείας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

     Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχτσόγλου Δημήτριος

 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση η μη παραχώρησης των γηπέδων αντισφαίρισης κοιλάδας Αγ. Αναργύρων για την πραγματοποίηση δύο πρωταθλημάτων Τένις και καμπ προετοιμασίας, κατόπιν αιτήματος τους.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Κεϊσογλου Παναγιώτης

 

 

ΘΕΜΑ 13ο:    Περί σύστασης οικογενειακού τάφου σε παιδί μέχρι 30 ετών.

                     Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπάρμπα Μαγδαληνή

 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για τον “Έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και έκδοση Υ.Δ.Ε. σχολικών κτιρίων Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης”

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γάτσιος Αθανάσιος

 

 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 609 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Μητρουσίου, σε υφιστάμενη οδό για τη λειτουργία μονάδας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γάτσιος Αθανάσιος

 

 

 

 

 

 

                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

   

                                                                                                          ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΡΙΓΚΑ