Το Μουσείο «Κωνσταντίνος Ξενάκης» (MCX), αποτελεί πλέον σημαντικό πόλο έλξης της πόλης των Σερρών, δεχόμενο μεγάλο αριθμό επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αποσπώντας επαινετικά, έως διθυραμβικά σχόλια, όπως καταγράφεται από κατά καιρούς δημοσιεύματα των ΜΜΕ και επίσης σε σχόλια στο βιβλίο επισκεπτών του.

Επισημαίνεται το θετικό γεγονός ότι τοMCX λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδος, πρωί-απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα, κάτι που πιστώνεται στην παρούσα Δημαρχία.

Υπάρχουν όμως σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης, στην οργάνωση, λειτουργία, προβολή του οι οποίες έχουν προταθεί κατά καιρούς στη Δημαρχία Χρυσάφη, χωρίς όμως ανταπόκριση.

Επισυνάπτεται σχετική μακρά λίστα, στην οποία έχουν καταγραφεί ανάγκες παρεμβάσεων,  για το Μουσείο Ξενάκη και επίσης μια πρώτη, μικρή λίστα, αναγκών για το Πολιτιστικό Πάρκο,οι οποίες υποβλήθηκαν στην ΚΕΔΗΣ, τον Δεκέμβριο του 2022.Όπως μπορεί να διαπιστώσει ο καλόπιστος αναγνώστης, πρόκειται, κατά κανόνα, για σχετικά χαμηλού κόστους παρεμβάσεις, κάποιες όμως από τις οποίες έχουν επείγοντα χαρακτήρα, όπου δυστυχώς δεν υπήρξε η αναγκαία ενεργοποίηση και ανταπόκριση.Σημειωτέο ότι από τις 23 καταγραφές αναγκών μόνο η υπ’ αριθμόν 8 (αποκατάσταση της βλάβης των δύο προβολικών συστημάτων), υλοποιήθηκε και αυτή με φροντίδα του σωματείου μας. Ιδιαίτερα κρίσιμες κρίνονται οι υπ’ αριθμόν: 1 (εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού τουαλετών) και 10 (αποκατάσταση βλάβης και ορισμός συντηρητή συστήματος Γεωθερμίας).

Η δημοσιοποίηση της λίστας γίνεται τώρα και όχι πριν τις Δημοτικές εκλογές, αφενός για να μην θεωρηθεί ότι η ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ λειτουργεί αντιπολιτευτικά προς τη Δημαρχία Χρυσάφη, αφετέρου για να τεθεί υπόψη στην νέα Δημοτική Αρχή, προκειμένου να την λάβει υπόψη στον προγραμματισμό της.

Η ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ αισθάνεται βαθιά ικανοποίηση που εκπληρώθηκε ένας κύριος καταστατικός της στόχος, η δημιουργία του MCX, όμως δεν μένει εδώ, στήριξε, στηρίζει, και θα στηρίζει την λειτουργία και την συνεχή βελτίωση του Μουσείου, εξαιρετικού αποκτήματος της πόλης των Σερρών.

Ο Πρόεδρος                                                            Η Γενική Γραμματέας

Καθηγητής Αριστοτέλης Νανιόπουλος             Ελισάβετ Μωυσιάδου