Υπεγράφη σήμερα Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023 στη Νιγρίτα η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ», από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ», κ. Γαλάνη Στυλιανό.

Το συγκεκριμένο έργο, εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», συνολικού προϋπολογισμού 458.347,61 €.

Το έργο αφορά στη βελτίωση του αγροτικού δρόμου που συνδέει την Μαυροθάλασσα με τον Άγιο Δημήτριο και περιλαμβάνει εργασίες  χωματουργικές, ασφαλτόστρωσης,  οδόστρωσης και σήμανσης ασφάλειας.

Στόχο έχει την ασφαλή και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων στις καλλιέργειες για την εύκολη διακίνηση και τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων. Η βελτίωση της  εν λόγω οδού θα εξυπηρετήσει την πρόσβαση των αγροτών και κτηνοτρόφων των  Τοπικών Κοινοτήτων στα αγροτεμάχια και στις μονάδες τους.