ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Σύμβαση με θέμα «Συντήρηση περιαστικής οδού πόλης Σερρών», υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλου και του εκπροσώπου της αναδόχου εργολαβικής εταιρείας, στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών στο Διοικητήριο.

Σύμφωνα με την σύμβαση, προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος, σε όλο το μήκος της Περιαστικής Οδού Σερρών, καθώς και των οδών εξυπηρέτησης αυτής, από τον Κόμβο Λευκώνα (διασταύρωση με Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης) μέχρι τον Κόμβο Νοσοκομείου (διασταύρωση με Ε.Ο. Σερρών – Δράμας).

Πρόκειται για έργο συντήρησης του υφιστάμενου οδικού δικτύου, αρμοδιότητας της Π.Ε. Σερρών, που αφορά συγκεκριμένα την αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος με χρήση μηχανήματος απόξεσης (φρεζαρίσματος) χωρίς να επέρχεται τροποποίηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Μετά την απόξεση του κατεστραμμένου ασφαλτικού θα διαστρώνεται νέο σε δύο στρώσεις (ισοπεδωτική στρώση και τάπητας κυκλοφορίας). Στην περιοχή των κόμβων η τελική στρώση του ασφαλτικού θα είναι αντιολισθηρή με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου. Οι εν λόγω επεμβάσεις θεωρούνται απαραίτητες για την  ασφαλή διέλευση των χρηστών του δρόμου. Πριν την αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα θα γίνει καθαρισμός των πλευρικών τάφρων απορροής καθώς και των τεχνικών. Στην τελική επιφάνεια του νέου ασφαλτικού θα πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη διαγράμμιση.

Επιπρόσθετα, οι αποχρωματισμένες πινακίδες σήμανσης πρόκειται να αντικατασταθούν με καινούργιες, ενώ παράλληλα θα τοποθετηθούν νέα στηθαία ασφαλείας στις θέσεις που τα παλιά έχουν καταστραφεί λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Όπου απαιτείται θα τοποθετηθούν καινούργια κιγκλιδώματα στις γέφυρες της Περιαστικής Οδού, ενώ σε όλο το μήκος του δρόμου θα πραγματοποιηθεί βαφή των διαβρωμένων κιγκλιδωμάτων. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί κοπή  όλων  των ξυλωδών φυτών , μικρών δένδρων και βάτων που καλύπτουν την οριζόντια ή και κατακόρυφη σήμανση της οδού και των στηθαίων ασφαλείας σε απόσταση τουλάχιστον 2,00 – 3,00μ από το άκρο του ερείσματος της οδού.

Όπως επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, η χρηματοδότηση του έργου έγινε εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και για τον λόγο αυτό, ευχαριστεί προσωπικά τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, για το έμπρακτο ενδιαφέρον του στην επίλυση των προβλημάτων της Περιφερειακής μας Ενότητας.