Σέρρες: Υπογραφή σύμβασης 5 εκατ. ευρώ για την συντήρηση περιαστικής οδού Σερρών- Υπογράφηκε το έργο: «Συντήρηση περιαστικής οδού πόλης Σερρών», προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλου και του εκπροσώπου της αναδόχου εργολαβικής εταιρείας, στο Διοικητήριο.

Βάσει της σύμβασης προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος, σε όλο το μήκος της Περιαστικής Οδού Σερρών, καθώς και των οδών εξυπηρέτησης αυτής, από τον Κόμβο Λευκώνα (διασταύρωση με Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης) μέχρι τον Κόμβο Νοσοκομείου (διασταύρωση με Ε.Ο. Σερρών – Δράμας).

Σέρρες: Υπογραφή σύμβασης

Πρόκειται για έργο συντήρησης του υφιστάμενου οδικού δικτύου, αρμοδιότητας της Π.Ε. Σερρών, που αφορά συγκεκριμένα την αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος χωρίς να επέρχεται τροποποίηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Πριν την αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα θα γίνει καθαρισμός των πλευρικών τάφρων απορροής καθώς και των τεχνικών. Στην τελική επιφάνεια του νέου ασφαλτικού θα πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη διαγράμμιση.
Επιπρόσθετα, οι αποχρωματισμένες πινακίδες σήμανσης πρόκειται να αντικατασταθούν με καινούργιες, ενώ παράλληλα θα τοποθετηθούν νέα στηθαία ασφαλείας στις θέσεις που τα παλιά έχουν καταστραφεί λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Όπου απαιτείται θα τοποθετηθούν καινούργια κιγκλιδώματα στις γέφυρες της Περιαστικής Οδού, ενώ σε όλο το μήκος του δρόμου θα πραγματοποιηθεί βαφή των διαβρωμένων κιγκλιδωμάτων.
Τέλος, θα πραγματοποιηθεί κοπή όλων των ξυλωδών φυτών , μικρών δένδρων και βάτων που καλύπτουν την οριζόντια ή και κατακόρυφη σήμανση της οδού και των στηθαίων ασφαλείας σε απόσταση τουλάχιστον 2,00 – 3,00μ από το άκρο του ερείσματος της οδού.
Όπως επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, η χρηματοδότηση του έργου έγινε εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και για τον λόγο αυτό, ευχαρίστησε προσωπικά τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή.