Σύμβαση με θέμα «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας με διευθέτηση της απορροής ομβρίων υδάτων στον ισόπεδο κόμβο Νέου Σουλίου επί της εθνικής οδού Σερρών-Δράμας» υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλου και του εκπροσώπου της αναδόχου εργολαβικής εταιρείας, στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, στο Διοικητήριο.

Σύμφωνα με την σύμβαση, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ,  θα γίνουν εργασίες επέκτασης του υπάρχοντος τεχνικού που βρίσκεται στον ισόπεδο κόμβο Νέου Σουλίου επί της Ε.Ο. Σερρών – Δράμας, χωρίς να αλλάξουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της εθνικής οδού. Η επέκταση του τεχνικού κρίθηκε επιβεβλημένη, διότι το υπάρχον δεν ήταν δυνατόν να παραλάβει τον όγκο των ομβρίων υδάτων. Παράλληλα, θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης  του οδοστρώματος εκατέρωθεν του τεχνικού,  καθαρισμός των τάφρων απορροής ομβρίων, θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα, καθώς και πινακίδες σήμανσης του τεχνικού, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλή κίνηση των οχημάτων.

Όπως τονίζει κατ΄ επανάληψη ο Αντιπεριφερερειάρχης Σερρών κ.Σπυρόπουλος η βελτίωση των υποδομών αποτελεί άμεση  προτεραιότητα.