Συντάξεις: Ο νέος επανυπολογισμός βγάζει αυξήσεις με αναδρομικά έως 5.976 ευρώ- Αυξήσεις από τον επανυπολογισμό με αναδρομικά έως και 5.976 ευρώ έχουν κλειδώσει 110.000 συνταξιούχοι με 30 και κυρίως με 35 ως 40 έτη ασφάλισης. Προβλέπεται να τα πληρωθούν στους πρώτους μήνες του 2023, αφού προηγηθεί η καταβολή των εισοδηματικών αυξήσεων σε ποσοστό 7%-7,5%.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τόσο νέοι μετά τον Μάιο του 2016 όσο και παλαιότεροι συνταξιούχοι. Και οι δύο κατηγορίες δεν έχουν δει ακόμη τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους.

Οι νέοι μάλιστα είναι σε δυσμενέστερη μοίρα γιατί παίρνουν ακόμη τις χαμηλότερες συντάξεις του Νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), ενώ θα έπρεπε να έχουν επανυπολογιστεί με τους βελτιωμένους συντελεστές από τα 30 έτη ασφάλισης και πάνω που προβλέπει ο Νόμος 4670/2020 (νόμος Βρούτση).

Οταν γίνει ο επανυπολογισμός και πάρουν τις όποιες αυξήσεις προκύψουν, αυτές θα δοθούν με αφετηρία τον Οκτώβριο του 2019 που τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του Νόμου 4670/2020 όσον αφορά τον επανυπολογισμό των συντάξεων με 30 έτη ασφάλισης και άνω που εκδόθηκαν ως τον Σεπτέμβριο του 2019.

Στις μη επανυπολογισμένες συντάξεις περιλαμβάνονται:
1.Συντάξεις λόγω γήρατος με ένα Ταμείο μετά τον Μάιο του 2016.

Συντάξεις γήρατος και χηρείας πριν ή μετά τον Μάιο του 2016.
3.Συντάξεις αποστράτων που είχαν δύο επανυπολογισμούς λόγω διαφορών μισθολογίου αλλά εκκρεμεί ο επανυπολογισμός τους με τους βελτιωμένους συντελεστές του Νόμου 4670.

Συντάξεις με παράλληλη ασφάλιση μετά τον Μάιο του 2016.
Συντάξεις με ελλιπή στοιχεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΕΦΚΑ έχει ήδη ξεκινήσει να ομαδοποιεί τις μη επανυπολογισμένες συντάξεις ώστε στη συνέχεια να τις επεξεργαστεί και να καταβάλει τις αυξήσεις στους συνταξιούχους από τον Μάρτιο ως τον Ιούνιο του 2023.

Τα αναδρομικά μετρούν ήδη 36 μήνες από τον Οκτώβριο του 2019, ενώ, όπως φαίνεται, όταν ξεκινήσουν οι πληρωμές, όσοι πάρουν τις αυξήσεις του επανυπολογισμού θα τις πάρουν με αναδρομικά 40 και πλέον μηνών.

Για τους νέους από Μάιο του 2016 και μετά συνταξιούχους οι αυξήσεις θα είναι μεγαλύτερες έναντι των παλαιών που ένα τμήμα από την αύξηση του επανυπολογισμού θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά.

Σύμφωνα με τον πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», για τους νέους συνταξιούχους με 35 έτη και άνω προκύπτουν αυξήσεις μέσω επανυπολογισμού από 31 ευρώ το μήνα ως 166 ευρώ το μήνα.

Αν επρόκειτο να πληρωθούν σήμερα τις αυξήσεις αυτές, θα τις έπαιρναν με αναδρομικά 36 μηνών (από Οκτώβριο 2019 ως Νοέμβριο 2022) με ποσά από 1.116 ευρώ (31×36=1.116) ως 5.976 ευρώ (166×36=5.976).

Για παράδειγμα:

*Συνταξιούχος μετά τον Μάιο του 2016 με 35 έτη και μισθό 955 ευρώ παίρνει σύνταξη προ φόρου 664 ευρώ και με τον επανυπολογισμό σύνταξης θα πάρει 696 ευρώ, δηλαδή θα έχει αύξηση 31 ευρώ με αναδρομικά από 1ης/10/2019.

*Συνταξιούχος μετά τον Μάιο του 2016 με 37 έτη και μισθό 1.930 ευρώ παίρνει σύνταξη προ φόρου 1.036 ευρώ και με τον επανυπολογισμό σύνταξης θα πάρει 1.129 ευρώ, δηλαδή θα έχει αύξηση 94 ευρώ και αναδρομικά από 1ης/10/2019.

*Συνταξιούχος μετά τον Μάιο του 2016 με 40 έτη και μισθό 2.530 ευρώ παίρνει σύνταξη προ φόρου 1.337 ευρώ και με τον επανυπολογισμό σύνταξης θα πάρει 1.504 ευρώ, δηλαδή θα έχει αύξηση 166 ευρώ και αναδρομικά από 1ης/10/2019.

Προσοχή: Στις περιπτώσεις που μετά τον επανυπολογισμό η μικτή σύνταξη περνάει τα 1.700 ευρώ (ενώ τώρα είναι μεταξύ 1.400 και 1.700 ευρώ), η αύξηση βγαίνει μικρότερη γιατί μετά τα 1.700 ευρώ διπλασιάζεται το ποσοστό κράτησης υπέρ ΑΚΑΓΕ και από 3% γίνεται 6%. Για το λόγο αυτόν στις υψηλές συντάξεις του πίνακα βγαίνουν μικρότερες αυξήσεις σε σχέση με χαμηλότερες συντάξεις. Η αλλαγή των κρατήσεων ΑΚΑΓΕ περιορίζει τις αυξήσεις και για συντάξεις πάνω από τις 2.000 ευρώ όπου η κράτηση από 6% πάει στο 7%.

(*) Ο επανυπολογισμός αφορά συνταξιούχους με 30 έτη ασφάλισης και άνω. Ποσά συντάξεων μετά την κράτηση ΑΚΑΓΕ, μετά την κράτηση ασθενείας και πριν το φόρο.

Συντάξεις: Πώς θα επιστραφούν τα αναδρομικά της ΕΑΣ στις συντάξεις του Δημοσίου

Πολύ πιθανό θεωρείται το σενάριο ενός συμψηφισμού των αναδρομικών της ΕΑΣ στις συντάξεις του Δημοσίου με τη θετική προσωπική διαφορά που έχουν οι συνταξιούχοι.

Μια τέτοια επιλογή έχει συζητηθεί από κυβερνητικά στελέχη, αλλά οι τελικές αποφάσεις θα πρέπει να αναμένονται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Με αυτή την επιλογή το κόστος των αναδρομικών θα είναι μηδενικό γιατί η μηνιαία κράτηση ΕΑΣ που είχαν οι συνταξιούχοι θα επιστρέψει ως αύξηση στη σύνταξη αλλά θα συμψηφιστεί με ισόποση προσωπική διαφορά.

Αυτό που θα προκύψει όμως είναι ότι με μικρότερη προσωπική διαφορά μετά τον συμψηφισμό, πολλοί συνταξιούχοι θα καταφέρουν να μηδενίσουν το υπόλοιπο της προσωπικής τους διαφοράς όταν μπει η αύξηση του 2023 με ένα 7%-7,5%.

Για παράδειγμα συνταξιούχος με σύνταξη 1.700 ευρώ ως το 2018 πλήρωνε ΕΑΣ 51 ευρώ το μήνα. Με τον επανυπολογισμό έχει 1.553 ευρώ σύνταξη και προσωπική διαφορά 147 ευρώ. Με το συμψηφισμό τα 51 ευρώ της ΕΑΣ θα αφαιρεθούν από την προσωπική διαφορά, η οποία θα μειωθεί στα 96 ευρώ (147-51=96). Με αύξηση 7% το 2023 θα κερδίσει 109 ευρώ στην εθνική και ανταποδοτική σύνταξη. Από τα 109 ευρώ τα 96 ευρώ θα συμψηφιστούν με την προσωπική διαφορά και τα 13 ευρώ θα είναι καθαρό κέρδος στην τσέπη.