Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 170 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 65 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 9022 rapid test και ανευρέθηκαν 1425 θετικά (15.79%). Από τις 1425 περιπτώσεις, οι 708 αφορούν άνδρες και οι 717 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 50.84 έτη

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
18 rapid test με 7 θετικά (38.89%) αφορούν σε 1 άνδρα και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 65 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
7 rapid test με 2 θετικά (28.57%) αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 61 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
13 rapid test με 2 θετικά (15.38%) αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 68 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
113 rapid test με 24 θετικά (21.24%) αφορούν σε 18 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 54 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
3 αρνητικά rapid test

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
5 rapid test με 1 θετικό (20%) αφορά σε 1 άνδρα 50 ετών