Την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 169 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 63 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 13.378 rapid tests και ανευρέθηκαν 2.199 θετικά (16.44%). Από τις 2.199 περιπτώσεις, οι 1074 αφορούν άνδρες και οι 1125 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 51,05 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
27 rapid tests, με 1 θετικό (3.7%), αφορά σε 1 άνδρα ηλικίας 70 ετών.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
17 rapid tests, με 5 θετικά (29.41%), αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
29 rapid tests, με 7 θετικά (24.14%), αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 61 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
178 rapid tests, με 31 θετικά (17.42%), αφορούν σε 17 άνδρες και 14 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 56 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
2 αρνητικά rapid tests.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
27 rapid tests, με 6 θετικά (22.22%), αφορούν σε 5 άνδρες και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 54 έτη.